Archiwa Chełm - Andrzej Antoniuk Designer
-1
archive,tax-portfolio_tag,term-chelm,term-238,bridge-core-3.0.1,vcwb,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16490

Archive

Miłym wyzwa­niem był pro­jekt ozna­ko­wa­nia pierw­szej gale­rii han­dlo­wej w Cheł­mie. Punk­tem wyj­ścio­wym był cha­rak­te­ry­styczny logo­typ gale­rii skła­da­ją­cy­się z zaokrą­glo­nych na koń­cach odcin­ków pro­stych i wycin­ków okręgu. Całość utrzy­mana w lek­kiej, paste­lo­wej kolo­ry­styce. Zada­nie pole­gało na stwo­rze­niu ozna­ko­wa­nia które formą i kolo­ry­styką odno­si­łoby się do ist­nie­ją­cego już logo­typu. Oczy­wi­ście pro­io­ry­te­tem, jak zawsze...