MUNIAK - Andrzej Antoniuk Designer
16476
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16476,bridge-core-3.0.1,vcwb,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16490

MUNIAK

O projekcie

Zada­nie pole­gało na stwo­rze­niu iden­ty­fi­ka­cji odzwier­cie­dla­ją­cej war­to­ści, jakimi kie­ruje się firma Muniak. Wykre­ślone w „tech­niczny” spo­sób litery ukła­dają się w archi­tek­to­niczną kom­po­zy­cję, koja­rzącą się ze sta­bil­no­ścią, porząd­kiem i solid­no­ścią. Bar­dzo waż­nym ele­men­tem zaprojektowanego logotypu jest kropka która mówi o isto­cie dzia­łal­no­ści firmy – spe­cja­li­sty od wykań­cza­nia wnętrz. Kropka – znak zakoń­cze­nia zda­nia, w potocz­nym rozu­mie­niu sygna­li­zuje rów­nież koniec pro­cesu, mówi w pro­sty spo­sób, że po usłu­dze ofe­ro­wa­nej przez firmę Muniak obiekt jest już cał­ko­wi­cie skoń­czony i gotowy do użytku.

Data
Kategoria
identyfikacja wizualna
Tagi
Corporate Identity, identyfikacja wizualna, logo, Muniak