Archiwum Portfolio - Andrzej Antoniuk Designer
-1
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,bridge-core-3.0.1,vcwb,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16490

Archive

Miłym wyzwa­niem był pro­jekt ozna­ko­wa­nia pierw­szej gale­rii han­dlo­wej w Cheł­mie. Punk­tem wyj­ścio­wym był cha­rak­te­ry­styczny logo­typ gale­rii skła­da­ją­cy­się z zaokrą­glo­nych na koń­cach odcin­ków pro­stych i wycin­ków okręgu. Całość utrzy­mana w lek­kiej, paste­lo­wej kolo­ry­styce. Zada­nie pole­gało na stwo­rze­niu ozna­ko­wa­nia które formą i kolo­ry­styką odno­si­łoby się do ist­nie­ją­cego już logo­typu. Oczy­wi­ście pro­io­ry­te­tem, jak zawsze...

  Cen­trum Han­dlowe Borek   Wraz z nowym logo­ty­pem oraz nową stra­te­gią komu­ni­ka­cyjną, poja­wiła się potrzeba wymiany ozna­ko­wa­nia wewnątrz i na zewnątrz popularnego wrocławskiego obiektu.   Zapro­po­no­wane przeze mnie roz­wią­za­nie otrzy­mało przy­ja­zną formę dym­ków, koja­rzo­nych z dia­lo­giem i sze­roko pojętą wza­jemną komu­ni­ka­cją. Kształt ten prze­wija się we wszyst­kich ele­men­tach – od inte­rak­tyw­nych info­bo­xów poprzez wiszące...

  Galeria Handlowa Turzyn   Jedna z najbardziej popularnych Szczecińskich galerii handlowych, położona w centrum miasta. Wraz z gruntowną modernizacją obiektu, zaprojektowano nowy logotyp i wprowadzono nową strategię komunikacyjną.   W bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Handlowej znajduje się podobnej wielkości obiekt handlowy o zbliżonej nazwie (Nowy Turzyn), w związku z tym,...

  Projekt opakowań na koktajle warzywne.   Założenia projektowe: Seria opakowań na całkowicie nowy produkt na rynku – koktajle warzywne w proszku. Opakowanie powinno w prosty i atrakcyjny wizualnie sposób powiedzieć o jego innowacyjnej zawartości, podkreślić naturalne pochodzenie i prozdrowotne właściwości.   Ponieważ jest to zupełna nowość, opakowanie miało za zadanie powiedzieć konsumentowi o istocie produktu. Użyłem...